Der er altid et valg der nærmer sig – og hurra, det nye parti JFK21 er et frisk pust i det gråt spektrum af partier, der styrer landet nu – deres visionsløse lappeløsninger bliver perspektiveret og vent på hovedet af den tidligere investment-banker formand Mads Palsvig – han siger så mange fornuftige ting jeg er nød til at citere hans mærkesager nedenfor – men desværre skæmmes hans fine projekt af en masse konspirationsteoretisk gøgl – og en sød tand for Trump… X-bankeren har har fået et anfald champagne-socialisme…han vil med et klamt politkerord disrupte hele samfunds butikken. Der er desillusionerede og politikerlede mennesker nok der kan tippe over til JFK hvis agendaen bliver præsenteret rigtigt. Problemet er JFK ingen mediedækning har – de er lukket helt helt ude – måske fordi de vender op og ned på vores kære konsensus virkelighed, måske fordi Mads er kompromisløs og følelsesmæssigt engageret.

Et andet problem er deres kommunikation, når jeg læser JFK´s materialer er det spækket med friske  ideer til en mere human økonomisk politik, men også aparte holdninger der får mig til at tænke false flag operation: en klassisk strategi, hvor man kan miskreditere en masse systemtruende alternative sandheder og løsningsmodeller mod ulighed, nordsyd konflikt, klima osv. ved at linke dem til f.eks satanisme og dermed sparke ideerne over, hvor alle der ytrer noget kritisk lignede automatisk stemples med sølvpapirshatte-status så kan lukkes ude af debatten. Ligesom når alle der vil diskutere hvem der er bag magten i USA og fik Trump valgt straks stemples som Qanon tosse.

Et andet eksempel  er bogen om Oliver North – der startede crack-epedemien for CIA for at finansiere en hemmelig krig i Sydamerika udenom senatet. I bogen blev de ufravigelige fakta lagt op, men blandet med UFOer – og bang – slut på den diskusion.

Måske ser jeg bare false flag partier overalt efter Alternativet – der er alt andet end alternativt – og blot er et forsøg på at trække forandringslystne og desillusionerede stemmer  fra den støvede venstrefløj, for så at lave hipsterversion af det radikale, altså flytte stemmer fra venstrefølgen mod højre. Alternativet er falsk varebetegnelse, der desværre miskrediterer hele begrebet alternativ. Hvad skal vi kalde alternative ting nu ordet reelt betyder oppertunistisk hipstergøgler nu?

Rusmidler, musik og tøjstil i Dansk politik.

Men måske er JFK21 satire, eller en false flag propaganda-mission, måske en slags politisk clickbait strategi eller bare et spark i røven på en bredrøvet borgerliggjort venstrefløj – jeg håber det lidt – og håber de kommer mere i debatliden snart – de er svært underholdende – ligesom Riskær og Trump.

Men måske er deres kommunikation bare ikke kalkuleret – men autentisk –  i modsætning til tidens minimalistiske mene-mærkesags-debat-klima. Mads har tydeligvis enorm indsigt i økonomiske forhold og klare realiserbare visionære humanistiske alternativer klar. Måske er han den nye Glistrup, hvis han kan få andre end konspirations-undergrunden til stemmeboksen – selvom det er mere sandsynligt at v his han bliver valgt bliver han isoleret og gjort til tosset underholdning som brokkerøv i tinget – som Haugaard. En ting er sikkert – han besidder en faglighed og et tankesæt der klart mangler i mixet i tinget – læs hans  tankevækkende manifest, der er et tapasbord af ideer:

“Jorden Frihed Kundskab (JFK21) har en række mærkesager:

– Hvad der er bedst for JORDEN.

– Giver det enkelte menneske så meget FRIHED som muligt, sålænge det ikke skader andre mennesker, dyr og natur.

– Er baseret på en uvildig, upartisk og så objektiv som muligt undersøgelse af facts, KUNDSKAB og visdom. Mens man ser bort fra lobbyisme og enhver form for inhabilitet minimeres.

  • Udlændinge politik

– Stop al krigsførsel. De krige Danmark har været med i strider alle imod internationale love og konventioner, herunder Nuremberg kommissionen.

– Sig undskyld til alle lande vi har tæppebombet.

– Vi skal under ingen omstændigheder have unge mænd ind i landet fra lande vi lige har jævnet med jorden.

– Betal FULD krigsskadeerstatning til de lande vi har ødelagt.

  • Penge & skat

– Nationalbanken skal ejes af borgerne, eller simpelthen udsted penge fra Finansministeriet ligesom John F Kennedy gjorde med sin Executive Order 11.110.

– Borgerne skal være aktionærer i den Folkeejede Nationalbank og får løbende udbetalt ‘Borgerdividende’.

Store og små virksomheder skal bidrage ligeligt til samfundets opretholdelse.

– Indtægter fra moms, indkomstskat og virksomhedsskat udskiftes gradvist med skat på digitale pengeoverførsler, forbrug, virksomhedsomsætning og resourcer.

– Borgerne må ikke betale renter. Virksomheder må gerne betale renter.

  • Mennesket, sundhed og velfærd

– Naturmedicin ligestilles igen med syntetisk patenterbar pharmaceutika.

– Universiteterne skal igen undervise læger i brug af naturmedicin og sund kost.

– Læger og sundhedssystem må på ingen måde kunne påvirkes af økonomiske interesser fra den private sektor.

– Krav om habilitet introduceres i alle relationer mellem borger og offentlige og private aktører i samfundet.

  • Viden & Uddannelse

– Forskning og uddannelse skal slippes fri for økonomiske interesser

– Gennemsigtighed skal være et gennemgående tema for forskning.

– Uddannelser skal have plads til at uddanne studerende til at være kritisk tænkende.

  • Fødevare & miljø

– Danmark skal ud af Codex Alimentarius, som er styret af nogle ikke folkevalgte bureaukrater og påvirkes af big pharma og de multinationale fødevareproducenter.

– Landbruget skal omlægges til biodynamisk, økologisk og permakultur. Alle plantegifte forbydes i videst mulig udstrækning.

  • Krig & fred
– Danmark skal øjeblikkelig stoppe enhver deltagelse i krigsaktivitet.– Danmark skal øjeblikkelig sige undskyld til de lande vi har angrebet og bombet i de ulovlige krige. – Der skal være et RETSOPGØR med de skyldige.– Vi skal ikke have mandlige flygtninge i den våbenføre alder ind i Danmark. De må hjælpes i nærområderne. – Vi skal betale FULD krigsskadeerstatning til alle de lande vi har tæppebombet. – Danmark vil ikke kunne deltage i en udenlandsk krig uden at et flertal i befolkningen har accepteret det ved en folkeafstemning.– Danmark skal aktivt arbejde for at lån ydet fra World Bank og IMF er rentefrie.– Danmark skal arbejde for at kun folkevalgte repræsentanter kan initiere ny lovgivning i EU. Således en stor forandring fra i dag, hvor en ikke folkevalgt Kommission træffer stort set alle afgørelser. – Danmark kan ikke indgå internationale handelsaftaler, som giver udenlandske firmaer rettigheder, der sætter dansk lov ud af kraft.– Krav om tvangsopløsning af multinationale firmaer der begår forbrydelser imod menneskeheden.”
…det var så JFK´s manifest…BLAZAR ØNSKER DEN NYE SPILLER i VELKOMMEN!