Kunstnerne Peter Nansen Scherfig og Jes Brinch er gamle venner, men har aldrig udstillet sammen før nu med udstillingen SHADOWS OF REALITY viser kunst der befinder sig i skyggen af virkeligheden, hvor normalitet ikke er andet end en dårlig vittighed.
Begge kunstnere arbejder med fortællende kunst, konceptuel figuration, og begge anser abstrakt kunst for at være defekt, som dekorativt baggrundsmaleri der mangler en historie og pointe.

Jes Brinch arbejder med kritisk-humoristiske fortællinger. Både undersøgelser af vores ofte meningsløse virkelighedsbilleder, og kunst der rejser det evigt irriterende spørgsmål ”Hvad er meningen med livet?”. Jes Brinch laver kunst i alle medier, også i marmor – altid værker der tager klart og tydeligt stilling, og ikke er bange for at tale direkte til dig.

Peter Nansen Scherfig arbejder med fortællinger i form af konkrete skygger. Skygger der indfanger personer og stemninger tegnes af i den fysiske situation, og klippes ud i stof, eller tegnes, males og modelleres – og alle medier bruges. Værkerne gemmer siden personen og  situationens skygge, som et djævelsk legende aftryk af personens sjæl.

Du kan besigtige herlighederne  i Peters nye 300 m2 atelier, projekt- og udstillingsrum, NANSEN, hvor man kan møde kunstnerne, danse og købe direkte. Det er ugens must! 
Åbningstider : søndag den 20/10 kl. 14-20.