MATERIALISME

Den rådne PÆRE

Jeg tør ikke skrive direkte om verdens rigeste firma. De følger mig og mine venner overalt - de har min adresse, cpr-nummer, kontonummer og præcise GPS-position...